Uchiwa with Calligraphy 

Uchiwa with calligraphy “Love”, “Path” and “Qi energy” etc

Uchiwa with sumi-painting “Dayflower” “Hydangea” etc

団扇、

紅秋の書 『愛』『気』 『道』など

墨絵 『露草』『紫陽花』など